آمد رمضان هست دعا را اثری
دارد دل من شور و نوای دگری
ما بنده عاصی و گنهکار توییم
ای داور بخشنده بما کن نظری

سلام یه دوستای عزیزم

امید وارم حالتون خوفه خوف باشه

اومدم ماه رمضان رو به همتون تبریک بگم

و میخواستم بگم که ببخشید چند روزی نبودم شرمندهخجالتچشمک

خب همتون رو دوست دارم

لوس نشین

بوس بوس بایبای بایماچ