من خیلی راحت دلمو به عشق تو باخته بودم

هرچی که داشتم از خودم پای تو انداخته بودم

من با خیالات قشنگ زندگی میکردم و بس

خوب میدونستی که برای من بودی مثل نفس

من همیشه با عشق تو دلخوش لحظه هام بود

یه لحظه بیخیال تو نبودم و نمیشدم

من نتونستم یه روزی از دوریت عادت بکنم

یا اینکه از ندیدنت به تو شکایت بکنم

من با تموم سختی ها صبوری کردم میدونی

تحملهای دلمو خوب میدونم نمیدونی

من گفته بودم به تو که تویی فقط تو رویاهام

بعد از این هم جز تو دیگه هیچ کسی رو من نمیخوام