آنقدر مرا سرد کرد از خودش...

از عشق...

حالا بجای دلبستن،‌ یخ بسته ام !

آهای! روی احساسم پا نگذارید لیز می‌‌خورید .

عکس های متحرک بسیار زیبا Animation