ساحل نجات

  خوش آمدی به قلب من

                 بمان که لایقش تویی

                            دریا شد این دلم بمان

                                           که تنها قایقش تویی

                                                       سوار موج می شوم

                                                               از این کران به آن کران

                                                                        به هر کران که میرسم

                                                                        همیشه ساحلش تویی

                                                             فرشته نجات من

                                                  بگیر دست خسته ام

                                        که بی تو هر یه ثانیه

                               هزار بار شکسته ام

                       بمان و آشنا بکن

                                 دل منا به عاشقی

                                              بمان که این دل مرا

                                                           تنها فقط تو لایقی