منه ساده فکر میکردم میمونی واسه همیشه


توی خوابم نمیدیدم آخرش اینجوری میشه

 

منه ساده فکر میکردم که تویی تموم جونم

 

منه ساده فکر میکردم همیشه با تو میمونمدل شکستهدل شکسته