تو با منی اما .... من از خودم دورم

 چو قطره از دریا ، من از تو مهجورم ...

 

شاعر : ؟

جملات زیبا گیله مرد