عشقم رفت

هرکی توروازمن گرفت الهی یچاره بشه ... روزقیامت که رسیدمجرم وآواره بشه... خداکنه غم بیاره واسه توماتم بیاره وقتیکه عاشقش شدی خداکنه کم بیاره .

 

تویی که عاشقم بودی نگفته بودی به چشات؟قسم می خوردی بامنی نشستی پای گریه هاش؟

 

به آب وآتیش میزنم ... فکرت بره ازتوسرم ... میخوام فراموشت کنم امابازم عاشقترم ... طفلی د ل ساده ی من نشدتورونگه داره فقط یادم میادنوشت چشم هاتوخیلی دوست داره

 

غریبه ی قصه ی ماباعاشقاجفامی کردیه روزمیفهمی))    نازنین ((اون به قولش وفانکرد

 

تویی که عاشقم بودی منوفروختی به چشاش؟قسم میخوردی بامنی نشستی پای گریه هاش؟

 

به آب وآتیش میزنم ... فکرت بره ازتوسرم ... میخوام فراموشت کنم امابازم عاشقترم

 

چراازمن گذشتی خیلی ساده؟توکه میدونستی مردپیاده ... جوونیشوپای عشق توداده

 

شنیدم گفتی ازعاشقی سیرم نگفتی باخودت یه وقت می میرم؟حالاحق دل روازکی بگیرم؟

 

 

چرا از من گذشتی بی تفاوت؟ نه انگار عشقی بود نه روزگاری --- چطور دلت اومد تنهام بذاری ؟؟؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
سردبیر

سلام دوست عزیز ... _________ سری جدید کاغذ دیواری های یاس گرافیک________ منتظر حضور گرمت هستم ... با تشکر یاسر داودفر