ای کاش

دوست دارم در لحظه های بی تو با یاد تو باشم دلتنگی های من شوخی نیست...

ای کاش بفهمی که دل برای تو زنده مانده و بی تو خواهد مرد ای کاش می توانستم لحظه های بی تو بودن را دمی فراموش کنم... می توانستم می توانستم لحظه ای به فکر خودم باشم!

/ 0 نظر / 9 بازدید