نــمی شــود دوســتـت نــداشــت ..!!

نــمی شــود دوســتـت نــداشــت
لــجـم هــم کــه بــگـیرد از دســتـت
نــهـایــتـش ایــن اســتـــ کــه
دفــتـرچــه ی خــاطــراتــم
پــراز فــحـش هـای عــاشــقـانــه مــی شــود ...

نــمی شــود دوســتـت نــداشــت ..!!

/ 0 نظر / 12 بازدید