شک

گر روزی بین ماندن و رفتن شک کردی

حتما برو ، بی معطلی

چون نمیبایست کار به شک می کشید ، که بیاندیشی یا نیاندیشی

همان لحظه ی شک ، کار تمام است

حمزه دردونه

نفرین به هرچی عشقه میخوام عاشق نباشم

 

 

دردونه

 

وقتی از کسی که خیلی دوسش داری مدت هاست که خبری نیست

 

خوشحال باش

چون حتمآ اوضاعش رو به راهه که از یادش رفتی

دردونه

پ.ن:یه آرزو تو قلبمه میخوام که اینو بدونی

مث دل عاشق من قلب کسی رو نشکونی

/ 0 نظر / 3 بازدید