آهای دختری که اشکهایت چشمانت را خیس کرده است...

آهای...

کمی به خود بیاندیش...

زمینیان قدر اشکهایت را نمیدانند...

کسی نمیداند چه سخت است....

کمی بخود بیاندیش ...

اشکهایت گرانبهاترند....

تمام جهان به دنبال ثروت است ثروتت را بی بها نکن....

میان ستاره ات در آسمان و زمین قلب توست...

پله ها را یکی یکی بالا برو...

آسمان در دستت زنجیر است...

دستهایت را باز کن...برای رهاییت ....

آهای دخترک...

آهای دخترکی که قدر مروارید نمیدانی...

بخند...

روزی تمام خاطراتت را فراموش خواهی کرد...

اشکهایت را پنهان کن...

اینجا کسی قدر نمیداند....

عکس های متحرک بسیار زیبا Animation

     

 

/ 0 نظر / 7 بازدید