دلتنگی..

دلتنگی هم حس خوبیه هم حس تنهایی به آدم میده.

 

وقتی دلتنگی فقط دوست داری به خاطره ها فکر کنی.

دوست داری که به آینده ی قشنگی تو ذهنت تصور میکنی فکر کنی.

دوست داری با یکی دردو دل کنی که اونم حس تورو داشته باشه و درکت کنه.

وقتی دلتنگی حسرت میخوری که کاش مثل خیلیهای دیگه به عشقت نزدیک بودی .

وقتی دلتنگی آرزو میکنی که کاش چشماتو میبستی و باز میکردی میدیدی که اون پیشته.

وقتی دلتنگی از هرچی فاصله و دوریه که باعث میشه دلت بگیره متنفر میشی

وقتی دلتنگی هیچ دلخوشی برای شاد بودن نداری.

وقتی دلتنگی تنها چیزی که آرومت میکنه امید به آینده ای که قراره کنارش باشی.

وقتی دلتنگی فقط لحظه شماری میکنی که روز دیدار زودتر فرا برسه.

وقتی دلتنگی منتظری که یه خبری از اون بیاد.

وقتی دلتنگی هر شب میخوابی و خوابشو میبینی ولی وقتی از خواب پامیشی و میبینی اون کنارت نیست دلتنگتر از قبل میشی.

دلتنگی حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش را میکند...قلب

/ 0 نظر / 11 بازدید