عشق

بوسه عاشقانه، لب گرفتن، لب خوردن، بوسه های عاشقانه، بوسه لب به لب، لب عاشقانه، بوسه عشق، عکس بوسه های عاشقانه، بوسه های داغ، بوسه بر لب، عکس بوسه لب، عکس بوس کردن

عـشق یعنـی مـایهقـوتقـلـب

عشق یعنیانفجاراحساسات

عشق یعنی کم کردن فاصله ها

عشق یعنیکلید یک رابطهای محکم

عشق یعنیدر موفقیت هم شریک بودن

عشق یعنی کاری کنی که راحت پیدات کنه

عشق یعنی مثل اشرف زاده ها باهاشرفتارکنی

عشق یعنیکسی رو داشته باشی که ازت محافظت کنه

عشق یعنی وقتی باهاش قرار داری به خودت برسی

عشق یعنی یک عالمه حرف رو با یه اشاره گفتن

عشق یعنی هولش بدی تو یک مسیر درست

عشق یعنی یه بازی که تمومی نداره

عشق یعنی از هیکلش تعریف کنی

عشق یعنی من وتو ما میشویم

عشق یعنی حرفشو باورکنی

 

بوسه عاشقانه، لب گرفتن، لب خوردن، بوسه های عاشقانه، بوسه لب به لب، لب عاشقانه، بوسه عشق، عکس بوسه های عاشقانه، بوسه های داغ، بوسه بر لب، عکس بوسه لب، عکس بوس کردن

زندگی را تو بساز ,نه بدان ساز که سازندو تو پذیری بی حرف, زندگی یعنی جنگ, تو بجنگ, زندگی یعنی عشق, تو بدان عشق بورز...
عاشق آن نیست که عشق تکه کلامش باشد. بلکه آن است که وفاداری مرامش باشد

/ 0 نظر / 3 بازدید