چشمهایم بارانیست..........

چقدر دوست داشتم یک نفر از من می پرسید:
چرا نگاه هایت آنقدر غمگین است؟
چرا لبخندهایت آنقدر بی رنگ است؟
اما افسوس...
هیچ کس نبود. همیشه من بودم و من و تنهایی پر از خاطره.
آری با تو هستم...
با تویی که از کنارم گذشتی...

 

 و حتی یک بار هم نپرسیدی چرا چشم هایت همیشه بارانی است؟!ناراحتدل شکسته

/ 1 نظر / 5 بازدید