نقش

در بازی زندگی ٬ شاید نقشهایی باشند که بد نوشته شده باشند،  اما نقشهای خوب هم  کم نیستند .

انتخاب هر  نقشی، اختیاری و بعهده ماست .

نقش خوبی انتخاب کن و به خوبی آنرا اجرا کن  ...

مطمئن باش موفقیت و شادمانی واقعی از آن توست ...

جملات زیبا گیله مرد

/ 0 نظر / 9 بازدید