بهت میگم ؛ بهم میگی

(بهت میگم - بهم میگی)


بهت میگم دوست دارم

بهم میگی باور ندارم

بهت میگم از دلم خبر داری

بهم میگی چند روزه سفر داری

بهت میگم خبر داری دیوونتم

بهم میگی خبر داری می خوام برم

بهت میگم برام قفس شدی

بهم میگی جرات پرواز نداری

بهت میگم چشات چه خوشکله

بهم میگی کنار تو چه مشکله

بهت میگم بارونه،اشکات

بهم میگی پاییزه،حرفات

بهت میگم دوست دارم دیوونه وار

بهم میگی دلتنگی هاتو واسم نیار

بهت میگم نامه هامو خوندی؟

بهم میگی خیلی وقته موندی

بهت میگم من خسته ام

بهم میگی پس زود میرم

بهت میگم خاطرتو خیلی می خوام

بهم میگی نیازی به تو ندارم

بهت میگم دیدنت آرزوم بود

بهم میگی وقت رفتنت دیروز بود

بهت میگم رنگ موهات چه مشکیه

بهم میگی امروز هوا بارونیه

بهت میگم بیا با هم آشتی کنیم

بهم میگی یعنی به هم عادت کنیم؟

بهت میگم بهم میگی دوست دارم

بهم میگی حرفی برا گفتن ندارم

بهت میگم قلبم خیلی وقته گرفته

بهم میگی لیلی بی مجنون هیجا نرفته

بهت میگم بیا سفر کنیم!

بهم میگی پای رفتن نداریم

بهت میگم حرفای تو بهونه اند

بهم میگی شعرای تو پر از غم اند!

/ 1 نظر / 14 بازدید
W.A.D.T

مرسی!قشنگن...[افسوس][گل]