من فقط عاشق اینم

من فقط عاشق اینم

حرف قلبت و بدونم

الکی بگم جدا شیم

تو بگی که نمی تونم

من فقط عاشق اینم

یکی از همه روزایی

2 – 3 روزی پیدام نشه تا

ببینم تو چه حالی داری

من فقط عاشق اینم

عمری از خدا بگیرم

انقدر زنده بمونم

تا بجای تو بمیرم

من فقط عاشق اینم

روزایی که با تو تنهام

کار و باره زندگیم و

 بذارم برای فردا

من فقط عاشق اینم

وقتی از همه کلافم

بشینم یه گوشه دنج

موهای تو رو ببافم

عاشق اون لحظه ام که

پشت پنجره بشینم

حواست به من نباشه

دزدکی تو رو ببینم

من فقط عاشق اینم

عمری از خدا بگیرم

انقدر زنده بمونم

تا بجای تو بمیرم

/ 1 نظر / 5 بازدید
سولماز

هستی جونم شعر خوشگلی رو نوشتی عسلم[ماچ][قلب][ماچ]