تا وقتی که تو هستی

تا وقتی که تو هستی
تا لحظه ای که یاد تو در خاطر من جاریست
تا زمانی که دستهای گرمت همراه دستای خسته ای منه
تا وقتی که نگاهت تنها پناهگاه و تکیه گاه نگاه سرگردان منه
تا زمانی که تو همسفر جاده زندگی من هستی
تا وقتی که شونه های تو امن ترین جای دنیاست برای من
من زنده هستملبخند

/ 0 نظر / 11 بازدید