غریبه

مسافر شهر غمی
                          غریبی مثل خودمی 
                                                    تو صورت پر از غمت
                                                                               غصه داری یه عالمه
                     دوست داری درد دل کنی
                                                        دل گرفته از همه 

/ 0 نظر / 10 بازدید