هیچ کی رو دوست ندارم جز اون که رفت از اینجا
بدونِ اون شکستم تنها شدم تو دنیا

گفته بودم نمی شه بدونِ اون بمونم
ببین حالا که رفته هر روز دارم می میرم

نگاهِ آخرِ اون دلِ منو سوزوندش
همون نگاهِ آخر هزار تا غم آوردش

بد جوری کم آوردم میونه این همه غم
این همه غم تو اینجا برای من شده سم

* * *

چیزی برام نمونده به جز دلی شکسته
دلی که رو به خنده هنوز دراشو بسته

کاش کی می شد بمونه کنارِ من همیشه
زندگی توی دنیا بدونِ اون نمی شه

وقتی که اینجا بودش خوشی کنارِ من بود
مثل حالا دل من اسیر غم ها نبود

حالا منم تو دنیا یه بی صدا و خسته
کنارِ غم نشستم با دست و پای بسته


رفتیو تنها موندم از غصه هام سرودم
برای تو نوشتم به یاد تو بمونم

دل به کسی نبستم همون بودم که هستم
تنها و دل شکسته کنارِ غم نشستم
  افسوس

/ 0 نظر / 3 بازدید