مهربانی..!!

شعاع مهربانیتـــــ را
روز بـــه روز زیــــادتـر کن
آنقـــــدر کـــــه روزی بتــــــوانی
همـــــه را در آن جـــــای دَهی
آن وقتـــــ تا خُــــــــــــدا فاصلـــــه ای نیستــــــ ....

مــهـربــانــی ..!!

/ 0 نظر / 15 بازدید